Consulaire Diensten

 • Benodigde documenten voor de afgifte van een paspoort

  Paspoortaanvraag bij een verlopen paspoort

  BESCHRIJVEN

  Een paspoort is het officiële document uitgegeven door de Dominicaanse Republiek aan zijn burgers met als voornaamste doel dat zijn burgers naar het buitenland kunnen reizen, van en naar verschillende landen. Een Dominicaans paspoort is biometrisch en wordt uitgegeven voor een periode van 6 jaar. Een paspoort is voor de beheerder essentieel om te reizen naar de Dominicaanse Republiek en om naar behoren te worden geïdentificeerd.

  Dominicaanse burgers die in het buitenland verblijven kunnen in contact komen met een Dominicaans consulaat om een nieuw paspoort aan te vragen als het vorige paspoort is verlopen. De verlenging van een paspoort gebeurd uitsluitend als het paspoort 6 jaar geleden of langer geleden is uitgegeven. Het Dominicaanse consulaat zal een biometrisch paspoort overhandigen met alle veiligheid en betrouwbaarheid die is gewaarborgd door de ICAO.

  Elke Dominicaanse burger heeft het recht om een nieuw paspoort aan te vragen als het vorige paspoort is verlopen, in elke consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Het verlopen paspoort
  2. Een kopie van een gelegaliseerde geboorteakte
  3. Een recente foto van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  4. Een kopie van een Dominicaanse (electorale) identiteitskaart
  5. Vul het document in dat geadresseerd is aan het Directoraat-Generaal voor Afgifte van Paspoorten. Download het onderstaande formulier om het in te vullen. (PLAATS HIER HET PDF-FORMULIER).
  6. Betreft het een aanvraag voor een minderjarige dan dient een ouder of legale verzorger ook het formulier in te vullen en het op te sturen naar het Directoraat-Generaal voor Paspoorten, waarbij de aanvraag voor het kind wordt ingediend. Download het onderstaande formulier en om het in te vullen (PLAATS HIER HET PDF-FORMULIER).

  OPMERKINGEN

  1. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger de aanvraag in te dienen.
  2. Als het consulaat niet beschikt over printapparatuur voor paspoorten, zal het printproces worden uitbesteed aan een ander consulaat of aan de Dominicaanse Republiek, waarbij de burger zal opdraaien voor de eventuele extra kosten.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst dat te maken heeft met paspoorten zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  7. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
  8. Sommige consulaten bieden fotoservices aan, controleer de beschikbaarheid van deze service.

  Paspoortaanvraag voor het eerst voor kinderen van Dominicaanse ouders geboren in het buitenland

  BESCHRIJVING

  Een paspoort is het officiële document uitgegeven door de Dominicaanse Republiek aan zijn burgers met als voornaamste doel dat zijn burgers naar het buitenland kunnen reizen, van en naar verschillende landen. Een Dominicaans paspoort is biometrisch en wordt uitgegeven voor een periode van 6 jaar. Een paspoort is voor de beheerder essentieel om te reizen naar de Dominicaanse Republiek en om naar behoren te worden geïdentificeerd.

  Ouders van een Dominicaans kind dat in het buitenland is geboren kunnen bij een Dominicaans consulaat een Dominicaans paspoort aanvragen voor hun kind, dat altijd zal worden uitgegeven op voorwaarde dat de Dominicaanse wetten worden toegepast. Het Dominicaanse consulaat zal een biometrisch paspoort overhandigen met alle veiligheid en betrouwbaarheid die is gewaarborgd door de ICAO.

  Elke Dominicaanse burger heeft het recht om een nieuw paspoort aan te vragen als het vorige paspoort is verlopen, in elke consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  Fysieke aanwezigheid bij het consulaat die overeenkomt met uw huidige locatie, met de volgende documenten en vereisten:

  1. Een geboorteakte dat is uitgegeven bij een Dominicaan consulaat.
  2. Een Dominicaanse (electorale) identiteitskaart van een van de ouders.
  3. Een recente foto van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  4. De aanvraag moet gedaan worden door een ouder of legale verzorgen van het kind, met een voorkeur voor een ouder met een Dominicaanse Nationaliteit.

   OPMERKINGEN

  1. Als het kind niet is verklaard (door een ouder/ouders) zal het consulaat de geboorteakte uitgeven.
  2. Als het consulaat niet beschikt over printapparatuur voor paspoorten, zal het printproces worden uitbesteed aan een ander consulaat of aan de Dominicaanse Republiek, waarbij de burger zal opdraaien voor de eventuele extra kosten.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst dat te maken heeft met paspoorten zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  7. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
  8. Sommige consulaten bieden fotoservices aan, controleer de beschikbaarheid van deze service.

  Paspoortaanvraag bij verlies van een paspoort

  BESCHRIJVING

  Een paspoort is het officiële document uitgegeven door de Dominicaanse Republiek aan zijn burgers met als voornaamste doel dat zijn burgers naar het buitenland kunnen reizen, van en naar verschillende landen. Een Dominicaans paspoort is biometrisch en wordt uitgegeven voor een periode van 6 jaar. Een paspoort is voor de beheerder essentieel om te reizen naar de Dominicaanse Republiek en om naar behoren te worden geïdentificeerd.

  Als burgers hun persoonlijke paspoort kwijtraken, kunnen zij een nieuw paspoort aanvragen bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek. Het Dominicaanse consulaat zal een biometrisch paspoort overhandigen met alle veiligheid en betrouwbaarheid die is gewaarborgd door de ICAO.

  Elke Dominicaanse burger heeft het recht om een nieuw paspoort aan te vragen bij het verlies van zijn of haar paspoort, in elke consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  Ten eerste: Eenmaal op de hoogte van het verlies, dient de Dominicaanse burger naar het dichtstbijzijnde politiebureau te gaan, met een identiteitsdocument, om aangifte te doen. Het bureau zal een rapport opstellen van het verloren document.

  Ten tweede: Ga naar het Dominicaanse consulaat en vraag voor het nakijken van de lijst van ontbrekende documenten die in het bezit zijn van de autoriteiten van het land waar het consulaat is gevestigd, om te kijken of het document is overhandigd. Als het is gevonden, zal het worden opgestuurd naar de eigenaar van het paspoort.

  Ten derde: Als het vermiste paspoort niet is opgestuurd naar het consulaat, kan de burger een aanvraag doen voor het opstellen van een nieuw paspoort bij het consulaat. Hiervoor is vereist:

  1. Een rapport van het vermiste paspoort van het lokale politiebureau.
  2. Een beëdigde verklaring van het verlies van een paspoort (indien het rapport van de politie niet beschikbaar is).
  3. Een geboorteakte, gelegaliseerd bij Dominicaanse autoriteiten.
  4. Een recente foto van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  5. Kopie van het verloren paspoort (indien beschikbaar).
  6. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs.

  OPMERKINGEN

  1. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger de aanvraag in te dienen.
  2. Als het consulaat niet beschikt over printapparatuur voor paspoorten, zal het printproces worden uitbesteed aan een ander consulaat of aan de Dominicaanse Republiek, waarbij de burger zal opdraaien voor de eventuele extra kosten.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst dat te maken heeft met paspoorten zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  7. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
  8. Sommige consulaten bieden fotoservices aan, controleer de beschikbaarheid van deze service.

  Paspoortvernieuwing vanwege een beschadigd paspoort

  BESCHRIJVING

  Een paspoort is het officiële document uitgegeven door de Dominicaanse Republiek aan zijn burgers met als voornaamste doel dat zijn burgers naar het buitenland kunnen reizen, van en naar verschillende landen. Een Dominicaans paspoort is biometrisch en wordt uitgegeven voor een periode van 6 jaar. Een paspoort is voor de beheerder essentieel om te reizen naar de Dominicaanse Republiek en om naar behoren te worden geïdentificeerd.

  De omstandigheden waarin een paspoort moet verkeren als het als beschadigd opgegeven kan worden, zijn directe fysieke beschadigingen zoals: ontbrekende pagina’s, gescheurde pagina’s, uitgewiste informatie, bewerkte informatie, moeilijk leesbare informatie, e.d. Het Dominicaanse consulaat zal een biometrisch paspoort overhandigen met alle veiligheid en betrouwbaarheid die is gewaarborgd door de ICAO.

  Elke Dominicaanse burger heeft het recht om een nieuw paspoort aan te vragen bij het verlies van zijn of haar paspoort, in elke consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Het beschadigde paspoort
  2. Een beëdigde verklaring van Beschadiging van een Paspoort.
  3. Een geboorteakte, gelegaliseerd bij Dominicaanse autoriteiten.
  4. Een recente foto van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  5. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs.

   OPMERKINGEN

  1. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger de aanvraag in te dienen.
  2. Als het consulaat niet beschikt over printapparatuur voor paspoorten, zal het printproces worden uitbesteed aan een ander consulaat of aan de Dominicaanse Republiek, waarbij de burger zal opdraaien voor de eventuele extra kosten.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst dat te maken heeft met paspoorten zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  7. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
  8. Sommige consulaten bieden fotoservices aan, controleer de beschikbaarheid van deze service.

  Aanvraag van een tijdelijk paspoort of noodpaspoort

  BESCHRIJVING

  Het tijdelijke paspoort of noodpaspoort wordt uitgevoerd door het consulaat van de Dominicaanse Republiek, in uitzonderlijke gevallen, voor alle Dominicaanse burgers die niet beschikken over een geldig paspoort en genoodzaakt zijn om te reizen naar de Dominicaanse Republiek. Dit document wordt uitgegeven voor een periode van 30 dagen en is uitsluitend bedoeld om terug te keren naar de Dominicaanse Republiek. Voor de terugkeer naar het land waar het paspoort is uitgegeven, dient de aanvraag van een tijdelijk paspoort op Dominicaans grondgebied te worden aangevraagd.

  Elke Dominicaanse burger heeft het recht om een tijdelijk paspoort of noodpaspoort aan te vragen in elke consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  Fysieke aanwezigheid bij het consulaat die overeenkomt met uw huidige locatie, met de volgende documenten en vereisten:

  1. Een Document dat jou identificeert als een Dominicaan (verlopen paspoort, Dominicaans identiteitskaart, geboorteakte, Dominicaans rijbewijs etc.).
  2. Als het paspoort is verloren, een rapport van v het verlies van het politiebureau.
  3. Een recente foto van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.

   OPMERKINGEN

  1. Dit document moet uitsluitend aangevraagd worden door de geïnteresseerde tenzij er een gegronde reden is waardoor iemand anders het zou moeten doen.
  2. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger de aanvraag in te dienen.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst dat te maken heeft met paspoorten zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  7. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
  8. Sommige consulaten bieden fotoservices aan, controleer de beschikbaarheid van deze service.
 • Lijst van landen en visa regelingen

  Volgens de wet No. 875 op Visa, moeten buitenlanders die naar de Dominicaanse Republiek reizen een visum hebben in hun reisdocument die wordt uitgegeven door een van de Dominicaanse consulaten, met uitzondering van de landen waarmee de Dominicaanse Republiek een overeenkomst heeft gesloten waarbij burgers vrijstelling krijgen van een visum en door middel van een toeristenkaart naar de Dominicaanse Republiek kunnen reizen, mits de reden van het bezoek uitsluitend toerisme bedraagt.

  Let op: De consulaire afdeling van de Dominicaanse Ambassade in Den Haag werkt niet met visa. In dat geval kunt u contact opnemen met het consulaat van de Dominicaanse Republiek in Amstelveen.

  De toeristenkaart is een belasting die de Dominicaanse Republiek oplegt als je het land bezoekt. Het kan direct verkregen worden bij het vliegveld bij aankomst in de Dominicaanse Republiek. Sommige reisbureaus bieden deze toeristenkaart aan in de reisaanbieding.

  Wie kan de Dominicaanse Republiek betreden ZONDER EEN VISUM, met een DIPLOMATISCH, OF OFFICIEEL DIPLOMATISCH PASPOORT?: (Bij onderlinge overeenkomst).

  1. Argentinië
  2. Belize
  3. Brazilië
  4. Chili
  5. Colombia
  6. Costa Rica
  7. Ecuador
  8. El Salvador
  9. Frankrijk (voor een verblijf van minder dan 90 dagen, elke 6 maanden; beschikbaar bij de Franse overheid)
  10. Guatemala
  11. Honduras
  12. Israël
  13. Japan
  14. Marokko
  15. Mexico (In het geval van een officieel paspoort met een geldige Amerikaanse visum, in opdracht van de Mexicaanse overheid)
  16. Nicaragua
  17. Oekraïne
  18. Panama
  19. Paraguay
  20. Peru
  21. Republiek China (Taiwan)
  22. Rusland
  23. Trinidad en Tobago
  24. Uruguay
  25. Vietnam (Socialistische Republiek)
  26. Zuid-Korea
  27. Zwitserland

  Wie heeft er GEEN VISUM OF TOERISTENKAART nodig om de Dominicaanse Republiek te betreden?:

  1. Argentinië
  2. Chili
  3. Ecuador
  4. Israël
  5. Japan
  6. Peru
  7. Uruguay
  8. Zuid- Korea

  Wie kan de Dominicaanse Republiek betreden met ALLEEN EEN TOERISTENKAART voor toeristische doeleinden?:

  1. Akrotiri (Groot-Brittannië)
  2. Duitsland
  3. Andorra
  4. Anguilla (Broot-Brittannië)
  5. Antigua and Barbuda
  6. Aruba
  7. Australië
  8. Oostenrijk
  9. Bahamas
  10. Bahrein
  11. Barbados
  12. België
  13. Belize
  14. Bermuda (Groot-Brittannië)
  15. Bolivia
  16. Bonaire (Nederlandse Antillen)
  17. Botswana
  18. Brazilië
  19. Brunei
  20. Bulgarije
  21. Canada
  22. Cyprus
  23. Vaticaanstad
  24. Costa Rica
  25. Kroatië
  26. Curaçao (Nederlandse Antillen)
  27. Denemarken
  28. Dominica
  29. El Salvador
  30. Verenigde Arabische Emiraten
  31. Schotland (United Kingdom)
  32. Slowakije
  33. Slovenië
  34. Spanje
  35. Verenigde Staten
  36. Estland
  37. Fiji
  38. Finland
  39. Frankrijk
  40. Wales (Groot-Brittannië)
  41. Gibraltar (Groot-Brittannië)
  42. Griekenland
  43. Grenada
  44. Groenland (Denemarken)
  45. Groenland (Noorwegen)
  46. Guadeloupe (Frankrijk)
  47. Guam (Verenigde Staten)
  48. Guatemala
  49. Guyana (Engels)
  50. Frans-Guyana (Frankrijk)
  51. Hawaï (Verenigde Staten)
  52. Nederland
  53. Honduras
  54. Hong Kong (geldig voor bezitters van een speciaal paspoort van de administratieve regio van de Volksrepubliek China)
  55. Hongarije
  56. Ierland
  57. Noord Ierland (Groot-Brittannië)
  58. Cocoseilanden (Australië)
  59. Cookeilanden (Nieuw-Zeeland)
  60. Christmaseiland of Kersteiland (Australië)
  61. Faeroër eilanden (Denemarken)
  62. Norfolk (Australië)
  63. Palau eiland (verenigde Staten)
  64. IJsland
  65. Kaaimaneilanden (Groot-Brittannië)
  66. Falklandeilanden (Malvinas, Groot-Brittannië)
  67. Noordelijke Marianen
  68. Marshalleilanden
  69. Salomonseilanden
  70. Hawaïaanse Eilanden (GB)
  71. Tokelau
  72. Turks en Caicoseilanden
  73. Wallis en Futana (Frankrijk)
  74. Italië
  75. Jamaica
  76. Kazachstan
  77. Kiribati
  78. Koeweit
  79. Letland
  80. Liechtenstein
  81. Litouwen
  82. Luxemburg
  83. Macau (geldig voor speciale paspoorten van de speciale Macau administratieve regio van de Volksrepubliek China)
  84. Macedonië
  85. Maleisië
  86. Malta
  87. Martinique (Frankrijk)
  88. Mauritius
  89. Mayen (Noorwegen)
  90. Mayotte (Frankrijk)
  91. Mexico
  92. Micronesia (Federale Staten van Micronesia)
  93. Monaco
  94. Montserrat (GB)
  95. Namibië
  96. Nauru
  97. Nicaragua
  98. Niue (Nieuw-Zeeland)
  99. Noorwegen
  100. Nieuw Caledonië (Frankrijk)
  101. Nieuw-Zeeland
  102. Panama
  103. Papoea-Nieuw-Guinea
  104. Paraguay
  105. Frans-Polynesië (Frankrijk)
  106. Polen
  107. Portugal
  108. Puerto Rico (VS)
  109. Qatar
  110. Tsjechië
  111. Zuid-Afrika
  112. Slowakije
  113. Réunion (Frankrijk)
  114. Romenië
  115. Rusland
  116. Saba (Nederlandse Antillen)
  117. Saint Kitts and Nevis
  118. Amerikaans-Samoa
  119. Sint Eustatius (Nederlandse Antillen)
  120. San Marino
  121. Sint Maarten (Nederlandse Antillen)
  122. Saint Vincent en de Grenadines
  123. Sint Helena (GB)
  124. Sint Lucia
  125. Servië
  126. Seychellen
  127. Singapore
  128. Saint Croix (VS)
  129. Sint John (VS)
  130. Sint Thomas (VS)
  131. Zweden
  132. Zwitserland
  133. Suriname
  134. Spitsbergen (Noorwegen)
  135. Thailand
  136. Taiwan
  137. Tokelau
  138. Tonga
  139. Trinidad en Tobago
  140. Turkije
  141. Tuvalu
  142. Oekraïne
  143. Vanuatu
  144. Venezuela

  Wie hebben EEN VISUM NODIG om de Dominicaanse Republiek te betreden?:

  1. Afghanistan
  2. Albanië
  3. Angola
  4. Saoedi-Arabië
  5. Algerije
  6. Armenië
  7. Azerbeidzjan
  8. Bangladesh
  9. Benin
  10. Belarus (Wit-Rusland)
  11. Bosnië en Herzegovina
  12. Burkina Faso
  13. Burundi
  14. Bhutan
  15. Kaapverdië
  16. Cambodja
  17. Kameroen
  18. Tsjaad
  19. China
  20. Colombia
  21. Comoren
  22. Congo-Brazzaville
  23. Congo-Kinshasa
  24. Democratische Republiek Congo
  25. Noord-Korea
  26. Ivoorkust
  27. Cuba
  28. Djibouti
  29. Egypte
  30. Eritrea
  31. Ethiopië
  32. Filippijnen
  33. Gabon
  34. Gambia
  35. Georgië
  36. Ghana
  37. Guinee
  38. Equatoriaal-Guinea
  39. Guinee-Bissau
  40. Haïti
  41. India
  42. Indonesië
  43. Irak
  44. Iran
  45. Jordanië
  46. Kenia
  47. Kirgizië
  48. Kosovo (Servië)
  49. Laos
  50. Lesotho
  51. Libanon
  52. Liberia
  53. Libië
  54. Madagaskar
  55. Malawi
  56. Maldiven
  57. Mali
  58. Marokko
  59. Mauritanië
  60. Moldavië
  61. Mongolië
  62. Montenegro
  63. Mozambique
  64. Myanmar
  65. Nepal
  66. Niger
  67. Nigeria
  68. Niue
  69. Norfolk
  70. Oman
  71. Pakistan
  72. Palau
  73. Palestina
  74. Pitcairn (Frankrijk)
  75. Centraal-Afrikaanse Republiek
  76. Rwanda
  77. Westelijke Sahara
  78. Samoa
  79. Saint-Pierre and Miquelon (Frankrijk)
  80. Sao Tomé en Principe
  81. Senegal
  82. Sierra Leone
  83. Syrië
  84. Somalië
  85. Somaliland
  86. Sri Lanka
  87. Swaziland
  88. Soedan
  89. Tanzania
  90. Tadzjikistan
  91. Oost-Timor
  92. Togo
  93. Transnistrië
  94. Tunesië
  95. Turkmenistan
  96. Oeganda
  97. Oezbekistan
  98. Vietnam
  99. Jemen
  100. Djibouti
  101. Zaïre
  102. Zambia
  103. Zimbabwe

  ALGEMENE OPMERKINGEN:

  1. Alle burgers van landen die in staat zijn om legaal de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië te betreden, kunnen het nationale grondgebied van de Dominicaanse Republiek betreden met het aantonen van de toeristenkaart (decreet 691-07, ingevoerd op 18 december 2007).
  2. Alle buitenlanders die de Dominicaanse Republiek betreden met een visum of toeristenkaart moeten in het bezit zijn van een legaal paspoort, dat tijdens en bij vertrek uit Dominicaans grondgebied geldig moet zijn.
  3. Alle buitenlanders die voor zakelijke doeleinden de Dominicaanse Republiek willen betreden, zouden een Business visum aan moeten vragen bij een van de Dominicaanse consulaire posten in het buitenland, ongeacht zij uit een land komen waarbij alleen een toeristenkaart is vereist, aangezien deze uitsluitend bedoeld is voor toeristische doeleinden. Zakelijke visa worden door Dominicaanse consulaten volgens de bepalingen van resolutie nr. 01-08, ingevoerd op 7 februari 2008 van het MINEX (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  4. Visum aanvragen worden uitsluitend ontvangen en gemachtigd met toestemming van de Dominicaanse kanselarij, volgens de verwerking, restricties en procedures die zijn vastgesteld door de viceminister van het consulaat en migratiezaken.
  5. Als een burger een visum nodig heeft en er geen Dominicaans consulaat in zijn of haar land aanwezig is, dient diegene naar het consulaat in het dichtstbijzijnde land te gaan.
  6. Als een burger zijn of haar visum wil verlengen tijdens het verblijf in de Dominicaanse Republiek, dient hij of zij naar een kantoor te gaan van de immigratiedienst om het visum eenmalig te verlengen.
 • Huwelijksceremonie

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Een Huwelijksceremonie is de officiële en civiele handeling waardoor het huwelijk tussen een man en een vrouw van de Dominicaanse nationaliteit tot stand komt. Deze wet wordt uitgevoerd in consulaten van de Dominicaanse Republiek.

  Alle Dominicaanse burgers hebben het recht om een huwelijksceremonie aan te vragen bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Voor de publicatie van een afschrift burgerlijke stand:
  2. a) Paspoort of een (electorale-) identiteitsbewijs.
  3. b) Geboorteakte van beide partijen.
  4. c) Beëdigde verklaring van de burgerlijke staat waarin beide partijen als vrijgezel staan aangegeven.
  5. d) Indien een van de partijen gehuwd is geweest, dient hij of zij de echtscheidingspapieren te vertonen.

  Voor de registratie van de huwelijksceremonie

  a) Beide partijen hebben de wettelijke periode gewacht tot de publicatie van de afschrift burgerlijke stand.

  b) Vier (4) getuigen, waarvan één (1) bruidsjonker, één (1) bruidsmeisje en twee (2) getuigen.

  LEVERINGSTIJD

  1. Publicatie van het afschrift burgerlijke stand:

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  1. Registratie van de huwelijksceremonie

  Na 16 dagen, zonder dat er een bezwaar is gemaakt, zal de registratie binnen
  3 tot 5 dagen plaatsvinden, afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel van het consulaat.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in      EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. Onmiddellijk na de publicatie in het register van de burgerlijke stand zal het bekend worden gemaakt op het hoofdkantoor van het Dominicaanse consulaat, waarbij een derde persoon de mogelijkheid krijgt om zijn of haar bezwaar te maken tegen het huwelijk en zijn of haar bewijs kan leveren tegen het bezwaar.
  4. Sommige instellingen in verschillende landen hebben de voorkeur om een huwelijksakte meteen te publiceren en hebben geen andere vereisten. De benodigde vereisten van het land waar de burger zich bevindt moet nader worden onderzocht.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Wat heeft een Dominicaanse burger nodig om een burgerlijk huwelijk in te voeren in het buitenland?

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Het Dominicaanse consulaat geeft steun aan zijn burgers die willen trouwen op buitenlands grondgebied. Om dit te kunnen doen, houdt het consulaat rekening met geldende wetten van de Dominicaanse Republiek en probeert deze wetten na te leven en te verklaren evenals advies verlenen over de geldende wetten van het gevestigde land zodat alle procedures correct zullen worden uitgevoerd.

  Alle Dominicanen die voldoen aan de Dominicaanse wetgeving en de wetgeving van het land waar de aanvraag plaatsvindt, hebben het recht om te trouwen op buitenlands grondgebied door het aanvragen van diensten en advies bij de consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  a) Trouwen op een consulaat van de Dominicaanse Republiek

  1. Ten minste een van de partijen heeft de Dominicaanse nationaliteit.
  2. Men dient fysiek aanwezig te zijn om het consulaat van de Dominicaanse Republiek.
  3. Geldig Dominicaans paspoort van beide partijen (of van één partij).
  4. Paspoort of geldig (electorale-)identiteitsbewijs (cédula) van de Dominicaanse partijen (of één Dominicaanse partij).
  5. Gelegaliseerde geboorteakte van beide partijen.
  6. Een buitenlandse identiteitsbewijs van beide partijen (indien aanwezig).
  7. Minimale leeftijd bezitten van de Dominicaanse wetgeving om te kunnen trouwen.
  8. Publicatie van een afschrift burgerlijke stand of een huwelijksproclamatie van het consulaat.
  9. Gelegaliseerde echtscheidingsakte (als één of beide partijen gescheiden is).
  10. Beide partijen moeten een verklaring onder ede afleggen van een ongehuwde status.
  11. Twee (2) peerouders met identiteitsdocumenten.
  12. Twee getuigen met identiteitsdocumenten.

  LET OP:

  1. Eenmaal getrouwd zal het consulaat een huwelijksakte afgeven.
  2. Als een of beide partijen niet voldoen aan de minimale leeftijd volgens de Dominicaanse wetgeving hebben zij toestemming van een ouder nodig.

   

  b) Aangifte van een huwelijk bij de burgerlijke stand in het buitenland

   

  1. Fysieke aanwezigheid bij een gemeente in het gevestigde land, om aan de eisen van een huwelijk te voldoen.
  2. Ga naar het consulaat van de Dominicaanse Republiek om aan de volgende eisen te voldoen:
  3. Een geldig Dominicaans paspoort indienen voor desbetreffende partij(en).
  4. Een paspoort of identiteitsbewijs van de andere partij indienen (indien nodig).
  5. Laat een huwelijksafschrift bij de burgerlijke stand publiceren.
  6. Een beëdigde verklaring uitvoeren bij de burgerlijke stand.
  7. Een beëdigde verklaring en een certificaat van een verblijfsvergunning ontvangen.
  8. Een consulaire verklaring van een huwelijksproclamatie ontvangen.
  9. Een beëdigde eigen verklaring van partijen 9 (M46 verklaring), indien het nodig is bij de autoriteiten van het land waarin het huwelijk zal plaatsvinden.
  10. Een geboorteakte aanvragen vanuit de Dominicaanse Republiek die langsbrengen bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek en bij het consulaat van het gevestigde land.
  11. Als een partij een echtscheiding in de Dominicaanse Republiek heeft gehad moet er een gelegaliseerde echtscheidingsakte bij het Dominicaanse consulaat en bij het consulaat van het land waar het huwelijk plaatsvindt, worden aangevraagd.
  12. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Wat heeft een buitenlander nodig om in de Dominicaanse Republiek te kunnen trouwen?

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  De Dominicaanse Republiek biedt alle burgers wereldwijd, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot een huwelijk, ongeacht of het een huwelijk betreft tussen twee buitenlanders of een buitenlander tussen een Dominicaanse burger en een buitenlander, waarbij altijd de Dominicaanse wetten van toepassing zijn.

  Alle burgers die voldoen aan de vereisten van de Dominicaanse wetten hebben toestemming om te trouwen op Dominicaans grondgebied.

  VEREISTEN 

  1. Kies een ambtelijke vertegenwoordiger (normaal gesproken is er één voor elke gemeente).
  2. Vraag alle vereisten aan.
  3. Reserveer een aanvraag bij de civiele rechter om het huwelijk uit te kunnen voeren.
  4. Geboorteakte van beide partijen correct gelegaliseerd( of in het bezit zijn van een apostillestempel). (Als het een buitenlands document betreft, moet het gelegaliseerd zijn bij het land van herkomst mits het land het Apostilleverdrag heeft ondertekend).
  5. Als een van de partijen is gescheiden. Moeten zij een legale echtscheidingsakte kunnen vertonen. (Als het een buitenlands document betreft, moet het gelegaliseerd zijn bij het land van herkomst mits het land het Apostilleverdrag heeft ondertekend).
  6. Gelegaliseerde geboorteakte van beide partijen.
  7. Kopie van het paspoort (indien buitenlands).
  8. Kopie van het identiteitsbewijs (indien buitenlander).
  9. Minimale leeftijd bezitten van de Dominicaanse wetgeving om te kunnen trouwen.
  10. Fysieke aanwezigheid bij de ceremonie.
  11. Twee (2) getuigen met hun identiteitsbewijs.
  12. Twee (2) sponsoren met hun identiteitsbewijs.
  13. Betaal de tarieven die gelden voor de burgerlijke stand.

  LET OP:

  1. Als een of beide partijen niet voldoen aan de minimale leeftijd volgens de Dominicaanse wetgeving hebben zij toestemming van een ouder of verzorger nodig.
  2. Als beide partijen een verklaring zonder gemeenschap van goederen of een beperking van de verdeling van goederen hebben ondertekend, dient men het document gelegaliseerd in te leveren bij de burgerlijke rechter.
  3. Als de separatie van goederen niet wordt geregistreerd en niet bekend wordt gemaakt bij de burgerlijke rechter zal het huwelijk als een echtelijke gemeenschap van goederen worden verklaard.
  4. Eenmaal gehuwd, zal de burgerlijke stand een huwelijksakte ontvangen dat gelegaliseerd dient te zijn in de Dominicaanse Republiek zodat het in het buitenland geldig wordt verklaard.
  5. Vragen met betrekking tot eventuele beperkingen van een van de partijen moeten gesteld worden aan de burgerlijke rechter.

  OPMERKINGEN

  1. Dominicanen zijn vereist om een huwelijksproclamatie te publiceren in het register van de burgerlijke stand. Raadpleeg het consulaat voor meer informatie hierover.
  2. In de Dominicaanse Republiek wordt het huwelijk ook gevierd in de kerk. Als u hier interesse in heeft, adviseren wij u contact op te nemen met het administratieve personeel van u aangewezen gemeente.
  3. De exacte prijs van de dienst wordt direct gegeven bij de gekozen gemeente.
  4. Er is een mogelijkheid dat de burgerlijke rechter zich verplaatst naar de plek die is aangewezen door de desbetreffende partijen. Vanwege deze flexibiliteit kunnen vele huwelijken gehouden worden in bijvoorbeeld hotels, of waar het de desbetreffende partijen schikt.
  5. De Dominicaanse wetgeving verstrekt geen homohuwelijken.
  6. Dominicaanse burgerlijke stand is gelijkwaardig aan de burgerlijke stand in andere landen.
  7. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.

  Beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de wetten van de Dominicaanse Republiek of van elk ander land.

  De beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie is een notariële akte waarbij een burger onder ede verklaart dat op het moment van de verklaring hij of zij single is en tevens zijn of haar verblijf van de afgelopen twee jaar vermeldt.

  Dominicanen en buitenladers die beëdigde verklaringen willen afleggen die gelden in de Dominicaanse Republiek of een ander land, kunnen direct terecht bij het consulaat om zo’n verklaring af te leggen.

  Alle burgers hebben het recht om een beëdigde verklaring af te leggen in het consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaans identiteitsbewijs (indien beschikbaar).
  2. Geldig Dominicaans paspoort (indien beschikbaar).
  3. Identiteitsbewijs van
  4. Identiteitsdocument van de aanvrager uit het land waar hij of zij verblijft (indien beschikbaar).
  5. Nauwkeurige informatie van de doelstelling van de beëdigde verklaring.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. De beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie is in sommige landen een verplichte aanvraag voor Dominicaanse burgers. Raadpleeg bij een Dominicaanse consulaat om deze dienst dan wel of niet aan te vragen in het waar de aanvrager verblijft.
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in      EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om de aanvraag van een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

 • Overlijdensakte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten aan die in verband staan met de Burgerlijke Stand, zodat elke activiteit of functie uitgevoerd kan worden waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  De aangifte van een overledene is een handeling waarbij een burger het overlijden van een Dominicaanse burger aangeeft.

  Deze wet dient om het overlijden van een Dominicaan aan te geven aan de Burgerlijke Stand van de Dominicaanse Republiek, met als doel de juiste registratie van de geschiedenis van alle Dominicaanse burgers te behouden, ongeacht het land waar de gebeurtenis plaatsvond.

  Alle burgers hebben het toestemming om een aanvraag te doen op een overlijdensakte bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dat de overleden persoon een Dominicaanse burger is.
  2. Dat een Dominicaan, een buitenlander of een rechtsgeldige vertegenwoordigde instantie zich presenteert bij het consulaat om de overlijdensakte aan te vragen.
  3. Een identiteitsbewijs (cédula) van de overledene (indien mogelijk).
  4. Dominicaans paspoort van de overledene (indien mogelijk).
  5. Dominicaanse geboorteakte van de overledene (indien mogelijk).
  6. Overlijdensverklaring van de buitenlandse instantie die het overlijden heeft gecertificeerd.
  7. Een verslag van de doodsoorzaak (indien aanwezig).
  8. Een (1) getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  2. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Verklaring van Overlijdensakte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten aan die in verband staan met de Burgerlijke Stand, zodat elke activiteit of functie uitgevoerd kan worden waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  De Verklaring van Overlijdensakte is bedoelt om te getuigen dat het consulaat de overlijdensakte heet uitgevoerd van een Dominicaanse burger.

  Alle burgers hebben het recht om verklaringen aan te vragen bij elk consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Een overlijdensakte hebben aangevraagd.
  2. Een identiteitsbewijs van de aanvrager.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  2. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

 • Autorisatie voor het recht op een pensioen

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Autorisaties voor het recht op een pensioen worden gemaakt door pensioengerechtigden uit de Dominicaanse Republiek die in het buitenland verblijven en die het Dominicaanse Ministerie van Financiën nodigen hebben om de autorisatie aan een tweede persoon te kunnen leveren. De autorisatie moet worden gedaan door de directe begunstigde van het pensioen.

  Alle burgers hebben toestemming om een autorisatie aan te vragen voor pensioenen in de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaans identiteitsbewijs (paspoort of (electorale-) identiteitskaart), of een ander identiteitsbewijs.
  2. Electorale identiteitskaart (cédula) en het adres van de persoon die het pensioen aanvraagt.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Indien de gepensioneerde burger zich in zeer slechte lichamelijke conditie bevindt, moet hij of zij worden bijgestaan door een naaste familielid die in het bezit dient te zijn van een geldige identificatie die een rechtstreekse verband aantoont met de gepensioneerde (kind, partner, broer of zus, etc.).
  2. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  3. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Autorisatie van documenten voor minderjarigen. (paspoorten, visa en vergunningen)

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Om het beheer van paspoorten, geboorteakten en visa in de Dominicaanse Republiek te vereenvoudigen, bieden Dominicaanse consulaten in het buitenland aan ouders en voogden de mogelijkheid om dit proces uit te voeren.

  Alle burgers hebben het recht om consulaire diensten aan te vragen bij Dominicaanse consulaten voor het beheren van paspoorten, geboorteakten en visa in de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaans identiteitsbewijs (paspoort of (electorale-) identiteitskaart, cédula), of een ander identiteitsbewijs.
  2. Buitenlands document (paspoort, verblijfsvergunning of nationale identiteitskaart), in het geval van de aanvraag van visa.
  3. Identiteitsbewijs en het adres van de persoon die de autorisatie aanvraagt.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN 

  1. In het geval van de aanvraag van een paspoort voor minderjarigen, is de handtekening van één van de ouders voldoende.
  2. In het geval van een visa aanvraag, is het noodzakelijk dat beide ouders de autorisatie ondertekenen. Als de ouders zich in verschillende landen bevinden, moeten ze elk een aparte autorisatie aanvragen.
  3. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  4. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  5. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  6. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Toestemming voor het reizen met minderjarigen

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Om het beheer van paspoorten, geboorteakten, visa en autorisaties in de Dominicaanse Republiek te vereenvoudigen, bieden Dominicaanse consulaten diensten aan voor burgers in het buitenland die een autorisatie nodig hebben van hun kinderen (onder de 18 jaar), voor de entree of uitrede van en naar de Dominicaanse Republiek.

  Alle burgers hebben het recht om een autorisatie voor minderjarigen aan te vragen voor het verlaten van de Dominicaanse Republiek bij een Dominicaans consulaat.

  VEREISTEN

  1. Een recente foto van elk kind (5×5 cm), met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren (geldt voor zowel mannen als vrouwen).
  2. Originele of een kopie van het geboorteakte van de minderjarige.
  3. Dominicaans identiteitsbewijs (paspoort of (electorale-) identiteitskaart), van de aanvrager van de autorisatie (ouder) (indien mogelijk).
  4. Dominicaanse identiteitskaart (cédula) van de aanvrager (indien mogelijk).
  5. Dominicaans paspoort van de aanvrager (indien mogelijk).
  6. Identiteitsbewijs van de geautoriseerde persoon (minderjarige).
  7. Leesbare kopie van het identiteitsbewijs en de woonplaats van de geautoriseerde persoon.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het is voor beide ouders (ook als zij zich in het buitenland bevingen) noodzakelijk om de autorisatie te ondertekenen bij een uitrede van de minderjarige vanuit de Dominicaanse Republiek
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

 • Beëdigde Verklaring van de burgerlijke staat

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Beëdigde verklaringen van de burgerlijke staat hebben als doel om Dominicaanse burgers of burgers van andere nationaliteiten het recht te geven om aan andere autoriteiten hun burgerlijke staat aan te kunnen geven. Deze dienst wordt vaak gebruikt bij de voorbereidingen van een huwelijk en als de burger niet de mogelijkheid heeft om (door reden als te weinig tijd, of de burger heeft lang in het buitenland gewoond etc.) zijn of haar huidige burgerlijke staat aan te kunnen geven.

  Alle burgers hebben het recht en toestemming om een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat aan te vragen en te laten registreren als het betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs.
  2. Geldig Dominicaans paspoort (indien mogelijk).
  3. Identiteitsbewijs van de declarant in het land waar hij of zij verblijft (indien mogelijk).
  4. Accurate informatie over de reden voor het afleggen van de beëdigde verklaring.
  5. Een getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende verklaringen genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  4. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  5. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Sommigen diensten zijn alleen in specifieke landen geldig. Neem contact op met het consulaat voor elke individuele dienst.

  Beëdigde verklaring van residentie

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Beëdigde verklaringen van de burgerlijke staat hebben als doel om Dominicaanse burgers of burgers van andere nationaliteiten het recht te geven om aan andere autoriteiten hun burgerlijke staat aan te kunnen geven. Deze dienst wordt vaak gebruikt omdat er in de Dominicaanse Republiek geen landelijk register bestaat waarin wordt aangegeven waar de burger om dat moment verblijft op Dominicaans grondgebied.

  Alle burgers hebben het recht en toestemming om een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat aan te vragen en te laten registreren als het betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs.
  2. Geldig Dominicaans paspoort (indien mogelijk).
  3. Identiteitsbewijs van de declarant in het land waar hij of zij verblijft (indien mogelijk).
  4. Accurate informatie over de reden voor het afleggen van de beëdigde verklaring.
  5. Een getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende verklaringen genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  4. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  5. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Sommigen diensten zijn alleen in specifieke landen geldig. Neem contact op met het consulaat voor elke individuele dienst.

  Beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  De beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie is een notariële verklaring waarin de burger onder ede verklaart dat op het moment van de verklaring hij of zij ongehuwd is en aangeeft waar hij of zij de laatste twee jaar is verbleven.

  Alle burgers hebben het recht en toestemming om een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat aan te vragen en te laten registreren als het betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek..

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs.
  2. Geldig Dominicaans paspoort (indien mogelijk).
  3. Identiteitsbewijs van de declarant in het land waar hij of zij verblijft (indien mogelijk).
  4. Accurate informatie over de reden voor het afleggen van de beëdigde verklaring.
  5. Een getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. De beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie is in sommige landen verplicht voor Dominicaanse burgers. Neem contact op met een Dominicaans consulaat om na te gaan of deze verklaring dan wel of niet nodig is.
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende verklaringen genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  6. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Beëdigde verklaring van een beschadigd paspoort

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Beëdigde verklaringen van een beschadigd paspoort geeft Dominicaanse burgers die een nieuw paspoort aanvragen het recht om een duidelijke verklaring te kunnen geven van de verslechterde omstandigheden van een paspoort.

  Alle burgers hebben het recht en toestemming om een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat aan te vragen en te laten registreren als het betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Een geldige recente geboorteakte (indien mogelijk).
  2. Geldig Dominicaans identiteitsbewijs (cédula) (indien mogelijk).
  3. Identiteitsbewijs van de declarant in het land waar hij of zij verblijft (indien mogelijk).
  4. Beschadigd Dominicaans paspoort.
  5. Een getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger mee te gaan en de aanvraag in te dienen.
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende verklaringen genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  6. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Sommigen diensten zijn alleen in specifieke landen geldig. Neem contact op met het consulaat voor elke individuele dienst.

  Beëdigde verklaring van een verloren paspoort

  BESCRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Beëdigde verklaringen geven Dominicaanse burgers, die een nieuw paspoort aanvragen bij verlies van het vorige paspoort, het recht om een verklaring af te leggen met de uitleg onder welke omstandigheden het paspoort is kwijtgeraakt. Het consulaat zal de verklaring als een aanvulling zien van het rapport van het verloren document van de politie, om een nieuw paspoort af te kunnen geven.

  Alle burgers hebben het recht en toestemming om een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat aan te vragen en te laten registreren als het betrekking heeft op de Dominicaanse Republiek bij elke consulaire post van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Een geldige recente geboorteakte (indien mogelijk).
  2. Geldig Dominicaans identiteitsbewijs (cédula) (indien mogelijk).
  3. Een kopie van het verloren paspoort (indien mogelijk).
  4. Identiteitsbewijs van de declarant in het land waar hij of zij verblijft (indien mogelijk).
  5. Specifieke informatie over de omstandigheden waarin het paspoort is kwijtgeraakt.
  6. Een getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Als het een paspoort voor een minderjarige betreft, dient een ouder of legale verzorger mee te gaan en de aanvraag in te dienen.
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende verklaringen genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  6. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Sommigen diensten zijn alleen in specifieke landen geldig. Neem contact op met het consulaat voor elke individuele dienst.

 • Notariële akte voor een vertegenwoordiging

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetgeving.

  Dominicanen en buitenlanders die een executeur aanvragen in de Dominicaanse Republiek of in een ander land, om als vertegenwoordiger een opdracht voor hen te kunnen voldoen, kunnen bij het Dominicaanse consulaat een notariële akte aanvragen.

  Een notariële akte voor een vertegenwoordiging is een akte waarbij een burger of instelling een andere burger of instelling (executeur) toestemming geeft om in zijn of haar plaatst als vertegenwoordiger op te treden bij een civiele handeling warvoor een vertegenwoordiging is vereist bij instellingen van de Dominicaanse Republiek of een ander land.

  Alle burgers hebben het recht om een notariële akte aan te vragen bij alle consulaten van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs (indien beschikbaar).
  2. Dominicaans paspoort (indien beschikbaar).
  3. Identiteitsbewijs van de executeur.
  4. Specifieke informatie over de reden tot aanvraag van een vertegenwoordiger en alle acties dat de opdrachtgevende partij vereist van de executeur om namens hem uit te voeren.
  5. Informatie dat aantoont dat de opdrachtgevende partij legale autoriteit heeft om de executeur om een civiele handeling te vragen, met betrekking tot eigendommen (hetzij reële of persoonlijke eigendommen) zoals een eigendomsakte, bankrekeningen of financiële certificaten. De volledige naam, identiteitsbewijs en adres van de executeur zijn vereist, evenals aanvullende informatie die belang zijn voor de opdrachtgevende partij.
  6. Een getuige (1).

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  4. Consulaten zijn bevoegd om voor elke notariële dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  5. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Notariële akte voor de verkoop van onroerend goed

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetgeving.

  Dominicanen en buitenlanders die een executeur aanvragen in de Dominicaanse Republiek of in een ander land, om als vertegenwoordiger een opdracht voor hen te kunnen voldoen, kunnen bij het Dominicaanse consulaat een notariële akte aanvragen.

  Een notariële akte voor de verkoop van onroerend goed is een akte waarbij een burger of instelling een andere burger of instelling (executeur) toestemming geeft om in zijn of haar plaatst het proces van de verkoop van onroerend goed van de opdrachtgevende partij over te nemen.

  Alle burgers hebben het recht om een notariële akte aan te vragen bij alle consulaten van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs (indien beschikbaar).
  2. Dominicaans paspoort (indien beschikbaar).
  3. Identiteitsbewijs van de opdrachtgevende partij.
  4. Kopie van de titel van het pand (indien beschikbaar), anders een eenduidige beschrijving van het onroerend goed (type, locatie, omvang, het land van registratie etc.)
  5. Volledige naam, identiteitbewijs en adres van de executeur.
  6. Informatie met betrekking tot elke kwestie dat van belang is voor de desbetreffende partij.
  7. Een getuige (1).

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende notariële diensten. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  4. Consulaten zijn bevoegd om voor elke notariële dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  5. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Notariële akte voor de verkoop van een goed

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetgeving.

  Dominicanen en buitenlanders die een executeur aanvragen in de Dominicaanse Republiek of in een ander land, om als vertegenwoordiger een opdracht voor hen te kunnen voldoen, kunnen bij het Dominicaanse consulaat een notariële akte aanvragen.

  Een notariële akte voor de verkoop van een goed is een akte waarbij een burger of instelling een andere burger of instelling (executeur) toestemming geeft om in zijn of haar plaatst het proces van de verkoop van goederen van de aanvragende partij over te nemen. Het goed kan zowel roerend als onroerend goed zijn.

  Alle burgers hebben het recht om een notariële akte aan te vragen bij alle consulaten van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dominicaanse (electorale) identiteitsbewijs (indien beschikbaar).
  2. Dominicaans paspoort (indien beschikbaar).
  3. Identiteitsbewijs van de opdrachtgevende partij.
  4. Informatie van het goed dat verkocht dient te worden (certificaat, accurate beschrijving, locatie etc.), of in ieder geval een duidelijke beschrijving van het goed dat verkocht dient te worden.
  5. Volledige naam, identiteitbewijs en adres van de executeur.
  6. Informatie met betrekking tot elke kwestie dat van belang is voor de desbetreffende partij.
  7. Een getuige (1).

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  3. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende notariële diensten. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  4. Consulaten zijn bevoegd om voor elke notariële dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  5. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.
 • Legalisatie van een handtekening

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetten of de wetten van elk ander land.

  Een legalisatie van een handtekening is een document waarin het consulaat van de Dominicaanse Republiek het bewijs geeft dat de handtekening op het document daadwerkelijk tot de ondertekenaar van het document behoord.

  Alle burgers hebben toestemming om een legalisatie aan te vragen bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  Let op: Ondanks dat de Dominicaanse Republiek deel uitmaakt van het Apostilleverdrag in Den Haag, heeft het Koninkrijk der Nederlanden nog geen bezwaar gemaakt over het proces van certificering van openbare documenten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek. Daarom kunnen documenten alleen worden gelegaliseerd en niet geapostilleerd.

  VEREISTEN

  1. Het document dat gelegaliseerd dient te worden, met de vereiste handtekeningen.
  2. Identiteitsbewijs van de ondertekenaar(s).

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Als het een verklaring betreft met een privé document dat niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken is ondertekent, dient de ondertekenaar fysiek aanwezig te zijn.

  Legalisatie van documenten met bestemming naar de Dominicaanse Republiek

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetten of de wetten van elk ander land.

  Legalisaties van documenten die zijn gericht aan de Dominicaanse Republiek moeten in het bezit zijn van een stempel van het consulaat van de Dominicaanse Republiek als een bewijs dat het document bij het consulaat is geweest voor de desbetreffende dienst.

  Alle burgers hebben toestemming om een legalisatie van een document (gericht aan de Dominicaanse Republiek) aan te vragen bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN 

  1. Het document dat gelegaliseerd dient te worden.
  2. Het document heeft de zegel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het betrokken land.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OBSERVATIONS

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Elk document zonder zegel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het betrokken land dat niet wordt erkent door het consulaat van de Dominicaanse Republiek zal niet worden gelegaliseerd.
  3. Elk document met opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen zal niet woorden gelegaliseerd.

  Legalisatie van documenten afkomstig uit de Dominicaanse Republiek

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn volgens de Dominicaanse wetten of de wetten van elk ander land.

  De legalisatie van documenten afkomstig uit de Dominicaanse Republiek is een handeling waarmee het consulaat erkent dat dit document door de Dominicaanse kanselarij is erkend (dit is tevens de enige internationaal erkende instelling die deze taak uit kan uitvoeren).

  Alle burgers hebben toestemming om een legalisatie van een document vanuit de Dominicaanse Republiek aan te vragen bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN 

  1. Het document dat gelegaliseerd dient te worden.
  2. Het document heeft de zegel van de Dominicaanse kanselarij.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Elk document zonder een zegel van de Dominicaanse kanselarij zal niet worden gelegaliseerd.
  3. Elk document met opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen zal niet woorden gelegaliseerd.

  Het legaliseren (of een poging daartoe) van een vals document is strafbaar volgens de Dominicaanse wetten.

 • Diverse certificaten

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, notariële diensten zoals bevolkingsregistraties en andere activiteiten die verband houden met consulaire diensten, zodat elke activiteit of functie uitgevoerd kan worden waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Het consulaat van de Dominicaanse Republiek is in staat om diverse certificaten af te geven over verschillende zaken die verband houden met de Dominicaanse wetten en die te maken hebben met de Burgerlijke Stand, de notaris en met consulaire administratie. Om deze reden zal er bij elke certificaat dat niet voorkomt in de openbare documentatie van het consulaat om opheldering worden gevraagd en zal de burger duidelijk aan moeten geven waarvoor het aangevraagde certificaat nodig zal zijn. Vanaf dat moment zal het consulaat de burger informeren of het aangevraagde document zal worden afgegeven of niet.

  Alle Dominicaanse burgers hebben toestemming om diverse certificaten aan te vragen bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN 

  1. Een Dominicaans document verzenden.
  2. Het tonen van het vereiste document voor de gevraagde certificering.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Elk document moet gelegaliseerd zijn bij het Dominicaanse consulaat.
  3. Als de burger voorzien is van een document dat niet afkomstig is van de Dominicaanse Republiek, moet het document gelegaliseerd zijn bij de officiële vertegenwoordigers van het land waar het consulaat is gevestigd.
 • Reizen met huisdieren naar de Dominicaanse Republiek

  Documenten voor de overdracht van de dieren:

  1. Inentingscertificaat van de dierenarts dat gelegaliseerd dient te zijn bij het consulaat van de Dominicaanse Republiek in Amstelveen of Den Haag.

  Opmerkingen

  Vogels zullen in quarantaine gehouden worden voor een periode van 15 dagen.

 • Consulaire diensten

  • Geboorte

  Wat is er nodig om kinderen met Dominicaanse ouders die in het buitenland geboren zijn te registreren? (geboorteaangifte)

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Volgens de grondwet van de Dominicaanse Republiek zijn alle kinderen van Dominicanen die in het buitenland geboren zijn ook Dominicaans, op voorwaarde dat zij in de Dominicaanse Republiek geregistreerd staan. Deze registratie kan ook plaatsvinden op Dominicaanse consulaten waarbij men rekening moet houden met verplichtingen en beperkingen die de Dominicaanse wetgeving hanteert.

  Alle Dominicaanse ouders hebben het recht om hun kinderen te laten registreren bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Een van de ouders heeft op zijn minst de Dominicaanse nationaliteit.
  2. Fysieke aanwezigheid van beide ouders op het consulaat.
  3. Fysieke aanwezigheid van het desbetreffende kind
  4. Een recente foto van het kind van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren, zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  5. Een Dominicaanse electorale identiteitskaart van beide ouders (indien mogelijk).
  6. Dominicaans paspoort van beide ouders (indien mogelijk).
  7. Dominicaans geboorteakte van beide ouders (indien aanwezig).
  8. Een familieboek of geboorteakte van de buitenlandse burgerlijke ambtenarij, naar behoren gelegaliseerd en vertaald naar het Spaans indien het document in een andere taal is geschreven.
  9. Huwelijksverklaring indien beide ouders met elkaar getrouwd zijn.
  10. Een (1) getuige.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. In het geval van afwezigheid of het overlijden van de moeder moet de registratie door de vader worden gedaan..
  2. Als de verklaring wordt gedaan voordat het kind 60 dagen oud is wordt het aangeduid als op tijd. Na deze datum wordt het als een laat aangeduid.
  3. Om de geboorteaangifte naar behoren te registreren, moeten ouders een afschrift van de geboorteakte van het kind aanvragen bij de centrale kiesraad (la junta central electoral), die naar het consulaat zal worden gestuurd.
  4. Zowel respondenten en getuigen moeten zich ervan bewust zijn dat in het kader van de Dominicaanse wetgeving dat het afgeven van een valse verklaring wordt bestraft met een gevangenisstraf van twee (2) tot vijf (5) jaar en een boete van tien (10) tot twintig (20) Dominicaanse minimumlonen.
  5. Als een of beide ouders niet in het bezit zijn van een Dominicaanse electorale identiteitskaart, dienen de twee getuigen hiervan wel in het bezit te zijn. Als één van de respondenten (oftewel de ouders) hiervan wel in het bezit is, dient er maar één getuige aanwezig te zijn, beide in het bezig van een Dominicaanse electorale identiteitskaart.
  6. Consulaten hebben het recht om het uitvoeren van consulaire diensten te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Verklaring van geen geboorteaangifte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

   

  De verklaring van geen geboorteaangifte is een document dat bewijst dat een geboren kind van Dominicaanse ouders in het buitenland nog niet geregistreerd is en dus nog geen geboorteaangifte heeft gedaan.

  Alle Dominicaanse ouders hebben het recht om hun kinderen te laten registreren bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN 

  1. Een Dominicaanse electorale identiteitskaart of paspoort van beide ouders (indien mogelijk).
  2. Identiteitsdocument van het kind of een familieboek of geboorteakte van de buitenlandse burgerlijke ambtenarij etc.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Het is belangrijk op te merken dat de grondwet van de Dominicaanse Republiek eerlijk is tegenover de nationaliteit van kinderen van Dominicaanse ouders, geboren in het buitenland.
  3. Ook al wordt de verklaring van geen geboorteaangifte uitgegeven betekent dat niet dat de burger niet Dominicaans is, maar geeft het aan dat de procedure van het registreren van de nationaliteit van het kind, zoals vereist volgens de Dominicaanse grondwet, nog niet is voldaan.

   

   

   

  Certificaat voor naturalisatie

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot certificatie, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

   

  Het certificaat voor naturalisatie getuigt dat een burger Dominicaans is. Deze certificering wordt vastgesteld in overeenstemming met de wet, waaruit blijkt dat de burger Dominicaans is door bijvoorbeeld: geboorte, oorsprong, een decreet, huwelijk of naturalisatie.

   

  Dominicaanse burgers en buitenlanders die een certificaat nodig hebben die geldig moet zijn in de Dominicaanse Republiek, kunnen dit aanvragen bij een van onze consulaten.

   

  Alle burgers hebben het recht om een certificaat aan te vragen bij een van de consulaten van de Dominicaanse Republiek.

   

  VEREISTEN

   

  1. Recente geboorteakte (verplicht).
  2. Dominicaanse identiteitskaart van beide ouders (indien aanwezig).
  3. Geldig Dominicaans paspoort (indien aanwezig).

  4. Identiteitsdocument van het land waarin de sollicitant verblijft (indien aanwezig).

   

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OBSERVATIONS

  1. Indien het certificaat voor een minderjarige wordt aangevraagd, dient de ouder of legale verzorger de procedure aan te vragen.

   

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in       EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.

   

   

  1. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  2. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  3. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

   

  1. Consulaten hebben het recht om de aanvraag van een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

   

  1. Sommige diensten gelden alleen is specifieke landen. Consulteer het personeel van het consulaat voor elke individuele dienst.

   

  Verklaring van geboorteakte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

   

  De verklaring van een geboorteakte is het officiële document afgegeven door het consulaat van de Dominicaanse Republiek als het bewijs van een geboorteakte.

  Alle Dominicaanse ouders hebben het recht om een verklaring van de geboorte aan te vragen bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

   

  VEREISTEN

   

  1. Een Dominicaanse electorale identiteitskaart of paspoort.
  2. Enige verwantschap laten zien met het kind, als ouder of als legale verzorger of op z’n minst één ouder.
  3. Er moet al een geboorteakte zijn aangevraagd bij het consulaat.

   

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur, afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  2. Eenmaal op het consulaat, zullen sollicitanten met kinderen als eerst worden geholpen.

  Erkenningsakte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  De erkenningsakte is een declaratie waarbij een vader een erkenning aflegt dat een kind, dat voorheen is erkent door de moeder, zijn kind is. Hierbij accepteert hij dat vanaf die datum het kind zijn naam zal dragen en wettelijk als zijn legale kind wordt beschouwd.

  Dominicanen en buitenlanders die notariële diensten willen verkrijgen kunnen dat bij een Dominicaans consulaat aanvragen.

  Alle burgers hebben het recht om een erkenningsakte aan te vragen bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

  1. Dat op z’n minst één van de ouder Dominicaans is.
  2. Een geboorteakte waarbij de moeder erkent is.
  3. Als de moeder niet aanwezig is, dient er een gelegaliseerde autorisatie aanwezig te zijn waarbij de moeder toestemming geeft aan de vader voor de erkenning.
  4. Een Dominicaanse electorale identiteitskaart van de vader (indien aanwezig).
  5. Geldig Dominicaans paspoort van de vader (indien aanwezig).
  6. Identiteitsdocument van de moeder (indien aanwezig).
  7. Twee (2) getuigen.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen tien minuten en twee uur afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  2. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

   

  1. Consulaten hebben het recht om de aanvraag van een beëdigde verklaring van de burgerlijke staat en residentie te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

  Certificaat van erkenningsakte

  BESCHRIJVING

  De Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten, via haar delegaties in het buitenland, diensten met betrekking tot de burgerlijke stand, zodat burgers elke activiteit of functie kunnen uitvoeren waarvoor dergelijke documenten of diensten van essentieel belang zijn.

  Het certificaat van erkenningsakte getuigt dat een Dominicaanse burger een erkenningsakte heeft ontvangen bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  Dominicanen en buitenlanders die certificaten die geldig zijn in de Dominicaanse Republiek willen verkrijgen kunnen dat bij een Dominicaans consulaat aanvragen.

  Alle burgers hebben het recht om een erkenningsakte aan te vragen bij een consulaat van de Dominicaanse Republiek.

  VEREISTEN

   

  1. Van tevoren een erkenningsakte hebben aangevraagd bij een van onze consulaten.

  LEVERINGSTIJD

  Tussen twintig minuten en twee uur, afhankelijk van de urgentie, eerdere aanvragen en het beschikbare personeel.

  OPMERKINGEN

  1. Als het certificaat een minderjarige betreft, moet het aangevraagd worden door een ouder of legale verzorger.
  2. Het te betalen bedrag moet voldaan worden in US dollars (USD), in Europa in EUROS of in de valuta van het land waar het consulaat zich bevindt.
  3. Het te betalen bedrag kan variëren, afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in de stad waar het consulaat is gevestigd.
  4. In dit hoofdstuk worden alleen de meest voorkomende diensten genoemd. Elk ander type dienst zal worden behandeld op basis van de aard van de toepassing.
  5. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

  Wat is er nodig voor kinderen van Dominicaanse ouders die in het buitenland geboren zijn, om de Dominicaanse nationaliteit te verkrijgen?

  BESCHRIJVING

  De grondwet van de Dominicaanse Republiek biedt alle Dominicaanse kinderen, geboren in het buitenland, de mogelijkheid om de Dominicaanse nationaliteit te verkrijgen.

  Consulaten helpen alle burgers met het proces voor het verkrijgen van de Dominicaanse nationaliteit voor kinderen die geboren zijn in het buitenland, door een geboorteaangifte of door hulp te bieden bij het op de juiste manier overschrijven van de geboorteakte in de Dominicaanse Republiek.

  Alle kinderen van Dominicaanse ouders hebben het recht om de Dominicaanse nationaliteit aan te vragen.

  VEREISTEN

  Optie A: Verklaar het kind in een Dominicaans consulaat en laat de geboorteakte overschrijven in de Dominicaanse Republiek.

  A1 Volg de vereisten van het consulaat die hieronder vermeld zijn:

  1. Op z’n minst een van de ouders is Dominciaans.
  2. De minderjarige is 16 jaar of jonger.
  3. Beide ouders moeten fysiek aanwezig zijn op de Dominciaanse ambassade.
  4. Fysieke aanwezigheid van het kind.
  5. Een recente foto van het kind van 4 x 5 cm, met een witte achtergrond, van voren,    zonder een lach, zonder haar in het gezicht en zichtbare oren en voorhoofd.
  6. Dominicaanse electorale identiteitskaart van beide ouders (indien aanwezig).
  7. Dominicaans paspoort van beide ouders (indien aanwezig).
  8. Dominicaanse geboorteakte van beide ouders (indien aanwezig).
  9. Een familieboek of geboorteakte van de buitenlandse burgerlijke ambtenarij, naar behoren gelegaliseerd en vertaald naar het Spaans indien het document in een andere taal is geschreven.
  10. Huwelijksakte indien beide ouders met elkaar getrouwd zijn.
  11. Een (1) getuige.

  A2 Een certificaat van erkenningsakte aanvragen bij het consulaat.

  A3 Schrijf de geboorteakte over die is uitgegeven door het consulaat in de Dominicaanse Republiek.

  Transcribe the Birth Certificate emitted by the Consular Office in the Dominican Republic.

  Option B: Schrijf de geboorteakte over die is uitgeven door de buitenlandse ambtenarij van het land waar de minderjarige is geboren.

   

  STAPPEN OM DE GEBOORTEAKTE OVER TE SCHRIJVEN IN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK

  1. Een gelegaliseerde geboorteakte uitgegeven door de autoriteiten van het land waar het kind is geboren.
  2. Als de geboorteakte van een consulaat afkostig is, dient het gelegaliseerd te worden in de Dominicaanse kanselarij.
  3. Maak een kopie van een identiteitsdocument van de Dominicaanse ouder(s).
  4. Maak een kopie van een identiteitsdocument van de niet Dominicaanse ouder(s) (indien mogelijk).
  5. De Dominicaanse ouder van het kind dient een brief te schrijven naar de Raad van Bestuur (Junta Central Electoral) waarin de overschrijving van de geboorteakte wordt aangevraagd, zodat het kind zijn of haar Dominicaanse nationaliteit kan aanvragen.

  6.Ga naar de Raad van Bestuur (Junta central Electoral) in de Dominicaanse Republiek (gevestigd in Plaza de la Bandera, Districto Nacional) met alle vereiste documenten, zodat het proces daar uitgevoerd kan worden.

  1. Betaal het gevraagde bedrag voor deze schriftelijke certificatie.
  2. Kies bij de Raad van Bestuur bij welk consulaat het certificaat geregistreerd zal worden.
  3. Na 15 dagen kunt u het certificaat ophalen bij de Raad van Bestuur zodat het geselecteerde consulaat de registratie van de autorisatie van uitvoeren.
  4. Neem de autorisatie mee naar de Burgerlijke Stand of bijbehorende entiteit.
  5. Betaal het desbetreffende bedrag aan de Burgerlijke Stand.
  6. Vraag het certificaat van de Dominicaanse geboorteakte aan van het kind.

  LET OP: Als sommige ouders niet in staat zijn dit process zelf uit te voeren in de Dominicaanse Republiek, kunnen zij hiervoor een ander persoon toestemming geven om dit process voor hen uit te voeren.

   OPMERKINGEN

  1. Consulaten zijn bevoegd om voor elke dienst die te maken heeft met certificatie aanvullende eisen te stellen aan de hierboven genoemde vereisten.
  1. Consulaten hebben het recht om aanvragen te weigeren als het personeel twijfelt over het nut van de burger; als het personeel denkt dat de aanvraag de toekomstige belangen van de aanvrager zal schaden; of als het algemeen vertrouwen van de consulaire post wordt betwist.

   

  1. De Raad van Bestuur (Junta Central Electoral) kan aanvullende eisen stellen aan de hierboven genoemde vereisten.

   

  De Raad van Bestuur (Junta Central Electoral) kan besluiten om de aanvraag af te wijzen als de aanvraag niet voldoet aan de wet.

Back to top